WARUNKI OGÓLNE:

 1. Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem głównym: https://musicmerch.pl jest:

  Centrum Klubowe–Dom Kultury S.C.,
  z siedzibą w: 02-591 Warszawa,
  ulica S.Batorego 10,
  NIP 5262266204,
  REGON 013297984
  zwane dalej “SKLEPEM”

  e-mail: office@musicmerch.pl

  tel: (+48) 534 259 341(koszt połączenia według stawki właściwego operatora).

  Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem wszystkich dostępnych witryn i adresów pomocniczych powiązanych z podstawową domeną Sklepu Internetowego.
  Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

ZAMÓWIENIA I ZAKUPY:

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez witrynę Sklepu Internetowego, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  Zamówienia realizowane są następnego dnia roboczego.

 2. Podczas pierwszego zamówienia towarów należy dokonać rejestracji w naszym sklepie.

 3. Warunkiem realizacji każdego z zamówień jest kompletne i prawidłowe wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia, co oznacza zawarcie umowy kupna - sprzedaży pomiędzy SKLEPEM a Klientem.

 4. Na adres e-mail podany podczas rejestracji, wysłana jest wiadomość z dokładną specyfikacją każdego zamówienia, łącznie z kosztami przesyłki.

 5. O przyjęciu zamówienia do realizacji oraz jego aktualnym statusie, klient informowany jest telefonicznie i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Klient może także w każdej chwili sprawdzić status zamówienia po zalogowaniu się na stronie internetowej sklepu.

 6. Klient może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość, wyłącznie poprzez kontakt ze SKLEPEM do momentu przekazania zamówienia do doręczenia.

 7. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
  O zaistnieniu tego typu sytuacji Klient zostanie natychmiast poinformowany.
  Klient może odstąpić od umowy kupna sprzedaży w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ PŁATNOŚCI:

 1. W sklepie internetowym obowiązują następujące formy płatności, za dokonane zamówienia:

  • Standardowy przelew bankowy. Gotówkę należy wpłacać na poniższe konto firmy: CENTRUM KLUBOWE DOM KULTURY S C ul. Batorego 10, 02-591 Warszawa ING Bank: 77 1050 1025 1000 0024 2363 2070 w tytule przelewu należy podać nr i kod zamówienia,

  • Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem serwisu http://www.ecard.pl/

 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy. Klient składając zamówienie wybiera sposób dostawy i każdorazowo jest informowany o kosztach dostawy.

 3. W przypadku trudności związanych z realizacją zamówienia (np. dłuższy brak towaru w magazynie) Klient jest bezpośrednio informowany o tym fakcie, jak również związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody ze strony Zamawiającego na wydłużenie czasu realizacji, może on całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też dokonać rezygnacji tylko z tej pozycji, która wydłuża czas samej realizacji.

 4. W przypadku gdy Klient dokonał wyboru płatności - Przelew Bankowy i w ciągu 14 dni kwota nie została zaksięgowana na koncie sklepu, uznaje się że klient odstąpił od zawartej umowy kupna - sprzedaży.

 5. W szczególnych przypadkach na realizację zamówienia obsługa Sklepu Internetowego zastrzega sobie 14 dni roboczych. O tego typu sytuacji Klient jest na bieżąco informowany.

 6. Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie zakupu (paragon lub faktura VAT).

 7. Ceny przesyłki widoczne podczas składania zamówienie (jak również w odpowiednim potwierdzeniu), uzależniona jest od jej wagi.

 8. Obsługa Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany oferty cenowej, wycofania z oferty sprzedaży niektórych towarów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych.

 9. Dostawy przesyłek realizowane są za pośrednictwem:

  • firmy kurierskiej DHL

  • paczkomatów INPOST

 10. Odbiór osobisty przesyłki jest możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu przedpłaty na konto i zaksięgowaniu należnej kwoty na koncie SKLEPU


REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru na swój koszt (kurierem, według stawki przewoźnika) (chyba, że zwrot wynika z błędu sklepu), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 4. Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: Centrum Klubowe–Dom Kultury S.C. 02-591 Warszawa, ulica
  S. Batorego 10 z dopiskiem reklamacje musicmerch.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: office@musicmerch.pl

 5. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy.

 6. Sklep zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sklepu po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sklep poinformuje Klienta w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zawiadomieniu reklamacyjnym.

 8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 9. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

 10. Formularz zwrotu można pobrać TUTAJ.